show
hide

Galerie je tu pro Vás

O projektu

Výtvarné umění, aniž si to uvědomujeme, nás obklopuje denně. Je naším věrným souputníkem; má svoji historii jako lidstvo samo. Celé vědní obory se zabývají existencí člověka, o níž podávají dílčí i ucelené exaktní výklady. Umění je však jiného rodu. o životě neposkytuje žádné vědecky suchopárné záznamy, nýbrž pokaždé jinou, lidsky účastnou a emocionální zprávu. Je způsobem vizuální komunikace. "Vypráví prostřednictvím tvarů a barev“ o lásce, štěstí, osudu či spravedlnosti, bolestech nebo dramatech, která provázejí lidský život. Nehmatatelné kouzlo uměleckého působení nejlépe poznáme při setkání s originálními výtvarnými díly. Pro své stálé i potencionální přátele a budoucí návštěvníky připravila Galerie umění Karlovy Vary interaktivní virtuální program o obrazech a sochách ve stálé expozici Českého umění 20. a 21. století. Tento digitální projekt nevykládá dějiny českého umění, ale netradiční formou seznamuje s vybraným souborem šedesáti děl českých umělců, podněcuje k jeho zábavnějšímu vnímání a umožňuje lépe porozumět výtvarné tvorbě, žánrům, různým uměleckým směrům a technikám. Karlovarská galerie je tu pro Vás. Vítejte!


Přátelská galerie / aneb co se v galerii dělá

Galerie umění Karlovy Vary usiluje o to, aby byla přátelskou a vlídnou galerií, tedy místem, kam by se její návštěvníci rádi vraceli. Snaží se, aby se jejich pobyt v galerii proměnil pro ve zdroj velkých zážitků a v obohacující duchovní dialog s uměním v nanejvýš příhodném prostoru, a to ve své stálé expozici Českého umění 20. a 21. století. Její podoba je výsledkem dlouholetého úsilí, v němž galerie získávala nejlepší díla českého moderního umění, pečovala o ně a zpracovávala je sbírkách, výstavách, vzdělávacích programech a publikacích. Galerie ví, že obrazy, sochy a kresby vytvářejí výjimečná duchovní, estetická a materiální svědectví o svých tvůrcích a o dobách svého vzniku. Toto bohatství umí galerie aktivně odkrývat způsobem, který uspokojuje naši touhu po kráse a naději, a který také znamená, že získáváme mnoho zajímavých poznatků a lépe se orientujeme ve světě kolem sebe. Ačkoliv v mnoha regionálních galeriích nalezneme obdobné instalace českého moderního umění, jedinečnost každé takové sbírky se rodí z neopakovatelného složení děl, z různého zastoupení tvorby českých umělců. Její originalita vyplývá také z interpretačního „klíče“, kterým galerie svoji stálou expozici otevírá a vykládá. Otevřete, odemkněte tento program: Galerie je tu pro Vás. Věříme, že Vás přivede do Galerie umění Karlovy Vary také ve skutečnosti. Těšíme se na Vás!